1. Dlaczego warto budować dom w technologii szkieletu stalowego?

Sprawdzona technologia

Stale rosnąca liczba realizacji w Polsce jaki i za granicą. Nasz system został dokładnie przebadany pod kątem szczelności budynku jak i eliminacji mostków termicznych.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska

Posiadamy do dyspozycji wysoko wykwalifikowanych inżynierów wyspecjalizowanych w budownictwie szkieletowym w dziedzinach konstrukcji, architektury, fizyki budowli i  zarządzania budową.

Partnerzy systemu

Nasz kompletny system zabudowy stworzyliśmy wspólnie z renomowanymi markami budowlanymi, mającymi ogromne doświadczenie w realizacji tego typu obiektów w Polsce jak i na świecie. Należą do nich: Arcellor Mittal, RUUKKI, SAAB, Servistal, Knauf, Siniat, Saint-Gobain i wielu innych.

Profesjonalne projekty architektoniczno-wykonawcze

Dzięki Naszemu doświadczeniu i wiedzy naszych projektantów, jesteśmy w stanie przygotować każdemu inwestorowi indywidualny projekt, spełniający wszystkie jego potrzeby oraz wymagania techniczne. Profesjonalne projekty instalacji zmniejszają koszty realizacji i gwarantują poprawne i funkcjonalne działanie.

Bardzo szybki czas realizacji

Dzięki znacznej eliminacji procesów mokrych i znacznym udziale elementów prefabrykowanych obiekty powstałe z wykorzystaniem lekkiego szkieletu stalowego można zrealizować nawet w 3 miesiące od daty wejścia na budowę. Jedyny elementem wykonywanym w technologii mokrej jest płyta fundamentowa, wszystkie pozostałe prace mogą być realizowane w systemie suchej zabudowy, co pozwala na budowanie niezależnie od pory roku.

Precyzja wykonania

Nasz system daje możliwość przemysłowej prefabrykacji elementów, dzięki czemu uzyskujemy znaczne możliwości produkcyjne oraz bardzo wysoką precyzję wytwarzanych elementów – z dokładnością do 1 mm. Na budowę dostarczane są gotowe elementy konstrukcji. Zakres prefabrykacji zależy od możliwości sprzętowych i technicznych firmy wykonawczej.  Metoda przemysłowej prefabrykacji gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność wykonywanych elementów.

Bardzo łatwy montaż wszelakich instalacji

Z uwagi na fakt, że podstawową konstrukcją nośną budynku jest szkielet, czyli otwarta konstrukcja, montaż instalacji w ścianach nie wymaga kucia bruzd. Wystarczy tylko poprowadzić instalacje w pustej konstrukcji budynku, w przygotowanych otworach. To znacznie przyspiesza prace dodatkowo nie osłabiając termiki budynku.

 

 

2. Przy technologii szkieletowej często pada zarzut o to, że jest to konstrukcja niestabilna, nietrwała oraz nieodporna na wilgoć i wiatr. Czy tak jest w istocie?

Profile stalowe wykonane są ze stali ocynkowanej, specjalnie zabezpieczonej przed korozją już na etapie produkcji. Profile są gięte na zimno, a całość konstrukcji skręcana – nie spawana – co pozwala uniknąć ewentualnych źródeł korozji.

 

Obiekty wykonane w technologii szkieletowej stalowej muszą spełniać wymogi prawa budowlanego, wszelkie normy i parametry, tak samo jak domy wykonanane w technologii murowanej. Dla każdego projektu przygotowywany jest przez konstruktora z uprawnieniami indywidualny projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami, uwzględniającymi  wszelkie obciążenia. Domy produkowane i montowane są zgodnie z projektem konstrukcyjnym, gwarantując stabilność i trwałość konstrukcji.

 

3. Czy taka budowa jest przez to droższa?

Kilka lat temu budowa domu np. w technologii szkieletu stalowego  była w Polsce droższa niż budowa domu w technologii tradycyjnej – murowanej. Natomiast aktualny wzrost kosztów siły roboczej oraz znaczenie dłuższy czas budowy (ok. 12 miesięcy) spowodował, że ceny się wyrównały, a wręcz koszt budowy energooszczędnego domu w systemie szkieletowym stał się tańszy.

Oszczędności

Koszt budowy domu energooszczędnego jest wyższy jedynie o 5-10%, jednak zapotrzebowanie na energię jest o 50% mniejsze w stosunku do domu wykonanego w technologii tradycyjnej. Już po kilku latach koszty budowy zwrócą nam się ze względu na niski koszt ogrzewania i eksploatacji.

Wyższa wartość rynkowa

W Polsce budownictwo energooszczędne ma wielką przyszłość, dlatego inwestycja w tę technologię przyniesie wymierne korzyści. Wartość rynkowa domu energooszczędnego rośnie wraz z biegiem czasu i nawet ewentualna sprzedaż domu nie spowoduje strat, a wręcz zapewni zyski.

Ochrona środowiska

Budownictwo energooszczędne bezpośrednio przyczynia się do ochrony środowiska przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Redukcja emisji CO2, stosowanie materiałów podlegających recyklingowi oraz inwestycja w energooszczędne urządzenia to tylko kilka rozwiązań, które świadczą o proekologicznym podejściu technologii energooszczędnej.

Nowoczesny projekt

Technologia energooszczędna to przyszłość budownictwa. Podczas, gdy obiekty budowane tradycyjną technologią będą starzeć się z roku na rok, budynki energooszczędne wykorzystujące najnowsze technologie, będą spełniać wymogi UE przez wiele lat i nie będą traciły na wartości.

 

4. Czy technologia szkieletu stalowego jest tak samo trwała i stabilna jak technologia tradycyjna – murowa?

  • Technologia szkieletu stalowego dorównuje swą stabilnością i trwałością technologii tradycyjnej – murowanej, a nawet ją przewyższa – sprawdza się idealnie na terenach narażonych na ruchy sejsmiczne.
  • Ponieważ konstrukcja budynku jest w tej technologii bardzo wytrzymała, dach może być przykryty dachówką cementową lub ceramiczną. Takie rozwiązanie poprzez swój ciężar właściwy dachówki dodatkowo wzmacnia cały budynek.
  • W tej technologii można stosować wylewki betonowe na poddasze – gr. ok. 6 cm betonu. Dlaczego? Konstrukcja jest w stanie przenieść takie obciążenie, a wylewka dodatkowo dociąża i stabilizuje  konstrukcję budynku, przy tym wspiera barierę akustyczną.