521EXON RENTAL – największy w Polsce i Europie środkowej producent kompletnych rozwiązań dla budownictwa szkieletowego przy zastosowaniu zintegrowanego systemu wytwarzania i projektowania FrameCad. Przy pomocy najnowszych technik komputerowych i doskonałego sprzętu produkcyjnego EXON RENTAL może produkować precyzyjnie i efektywnie kompletne konstrukcje szkieletowe z ocynkowanej stali  giętej na zimno. Celem strategicznym EXON RENTAL jest upowszechnienie profesjonalnych i praktycznych rozwiązań dla wdrożenia lekkich konstrukcji budynków opartych na szkielecie stalowym.

Poziom zaawansowania systemu, stale prowadzone badania  nad rozwojem produktów, atesty  i wdrożone procedury zakładowej kontroli produkcji  dają EXON RENTAL znaczną przewagę nad konkurencją z krajów europejskich. EXON RENTAL posiada własne biuro konstrukcyjne, które opracowuje projekty konstrukcyjne (w tym wykonawcze) budynków przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, zintegrowanego z linią produkcyjną wytwórni. Pozwala to na realizację obiektów dostosowanych do indywidualnych wymagań inwestora lub użytkownika.

konstrukcje_staloweProdukowane przez EXON RENTAL lekkie  konstrukcje stalowe oferują wiele unikalnych korzyści dla inwestorów i użytkowników: szybkość projektowania i prefabrykacji, wysokie tempo  montażu na budowie, trwałość i precyzję wykonania, odporność na korozję i  czynniki biologiczne, niepalność, brak potrzeby zatrudniania wykwalifikowanego personelu i wynajmowania ciężkiego sprzętu, niższe koszty transportu. Budynki powstałe na bazie szkieletu stalowego dostarczanego przez EXON RENTAL są lżejsze, bardziej odporne na drgania, nie wymagają sezonowania i przerw technologicznych, powstają szybko i posiadają lepsze parametry energetyczne w porównaniu z tradycyjnymi technologiami. Prace budowlane można prowadzić przez niemal cały rok. Szeroki wachlarz zastosowań  lekkich konstrukcji stalowych zaczyna się od budynków mieszkalnych, a kończy na budynkach komercyjnych i przemysłowych.

Lekkie konstrukcje stalowe dostarczane przez EXON RENTAL są też niezwykle przyjazne dla środowiska. Z jednej strony ich produkcja wymaga mniejszych nakładów energii, a z drugiej – w stu procentach podlega recyklingowi.

Nasi Partnerzy:


loga