LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl

ue

Nazwa Beneficjenta:
Frame Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
„Wdrożenie technologii produkcji stalowo-betonowych zespolonych elementów konstrukcyjnych.”

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności Spółki na skalę międzynarodową,  co zostanie osiągnięte dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów znacząco odróżniających się swoimi cechami od produktów obecnie stosowanych na świecie. Wdrożenie wyników prac badawczych i poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty  doprowadzi do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozyskania nowych klientów.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie dalszy rozwój specjalizacji Spółki w produkcji wyspecjalizowanych systemów LKS dla budownictwa socjalnego, komercyjnego, przemysłowego oraz mieszkalnego. Wdrożenie wyników prac B+R umożliwi poszerzenie oferty Spółki o innowacyjne w skali świata stalowo-betonowe zespolone elementów konstrukcyjne, które będą komplementarne ze stosowanym obecnie systemem lekkiego szkieletu stalowego. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym do dalszego rozwoju nowoczesnego centrum produkcji konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem lekkich szkieletów stalowych przeznaczonych dla budownictwa w Polsce i Europie. Wdrożenie nowych produktów umożliwi znaczące poszerzenie rynków zbytu, powiększenie przychodów i uzyskania wysokiej wartości przedsiębiorstwa.

Wartość projektu (całkowita):         2 819 160,00   PLN

Dofinansowanie projektu z UE:      1 258 308,00  PLN

 

 

 

plakat

Nazwa Beneficjenta:
Frame Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
„Wdrożenie do produkcji innowacyjnych przegród przeciwogniowych komplementarnych z systemem lekkich konstrukcji stalowych.”

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności Spółki na skalę międzynarodową,  co zostanie osiągnięte dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów znacząco odróżniających się swoimi cechami od produktów obecnie stosowanych na świecie. Wdrożenie wyników prac badawczych i poszerzenia oferty o nowe innowacyjne produkty  doprowadzi do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozyskania nowych klientów.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie dalszy rozwój specjalizacji Spółki w produkcji wyspecjalizowanych systemów LKS dla budownictwa socjalnego, komercyjnego, przemysłowego oraz mieszkalnego. Wdrożenie wyników prac B+R umożliwi poszerzenie oferty Spółki o innowacyjne w skali świata przegrody przeciwogniowe (ściany i stropy) oparte na lekkich konstrukcjach stalowych. Komercjalizacja przedsięwzięcia przyczyni się do uzyskania wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym do dalszego rozwoju nowoczesnego centrum produkcji konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem lekkich szkieletów stalowych przeznaczonych dla budownictwa w Polsce i Europie. Wdrożenie nowych produktów umożliwi znaczące poszerzenie rynków zbytu, powiększenie przychodów i uzyskania wysokiej wartości przedsiębiorstwa.

Wartość projektu (całkowita): 3 099 600,00   PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 360 800,00  PLN