Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC2 według EN 1090-2
pdf0035-CPR-1090-1.00840.TÜVRh.2015.002.pdf

Aprobata techniczna ITB AT-15-8394/2011
Kształtowniki systemu FRAMECAD gięte za zimno z blachy stalowej ocynkowanej
pdfAprobata Techniczna aneks AT-15-8394-2011.pdf

Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8394/2011
Kształtowniki systemu FRAMECAD gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej
pdfAneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-83942011.pdf

Aprobata techniczna AT-15-8394/2011
Kształtowniki systemu FRAMECAD gięte za zimno z blachy stalowej ocynkowanej
pdfTechnical Approval FRAMECAD EN.pdf